Iné ponúkané služby

Búracie práce

Riadené presné búracie práce stien, priečok, demontáž jadier. U všetkých búracích prác je možné vykonať realizáciu odvozu a zneškodnenie vytvoreného odpadu.

Vypratávanie

Zabezpečíme vypratávanie pivníc, pivničných priestorov, garáží a iných priestorov.