KONTAKT

ARTHA DAP

info@arthadap.sk

+421 908 973 342 alebo +421908 400 828

Titogradská 9, 040 23  Košice, Slovenská republika

Spoločnosť ARTHA DAP s.r.o. je zapísaná  v Obchodnom   registri   Okresného   súdu   Košice I,   Oddiel:   Sro,   Vložka   číslo:   33229/V

IČO: 47 391961, DIČ 202 385 1687, IČ DPH SK 202 385 1687

VÚB, a.s. číslo účtu: 3184966056/0200 IBAN: SK80 0200 0000 0031 8496 6056 
SWIFT: SUBASKBX