SLUŽBY

ČISTENIE

  1. striech – betónové, hlinené, plastové a asfaltové
  2. betónových plôch – príjazdové cesty, chodníky na pozemku, plochy veránd a terás
  3. fasád
  4. ostatných spevnených plôch
  5. odkvapových zvodov

Čistenie a ošetrenie striech (ekologickými inhibítormi, antimikrobiálnou úpravou, nanoimpregnáciou) a iných výškových plôch aj bez pripojenia do elektrickej siete. Technikou softwash alebo pressure wash. Zlaňovaním, polohovaním, plošinou, lešením. Realizujeme tiež čistenie a ošetrenie vonkajších spevnených plôch, dlažieb, zvislých stavebných plôch.

ĎALŠIE SLUŽBY

DRÁŽKOVANIE ELEKTRICKÝCH ROZVODOV A TRAŤOVODOV SIETÍ

Realizácia pre stavebné materiály: panel, tehla, porobetónové tvárnice

BÚRACIE PRÁCE A INÉ PRÍPRAVNÉ A DOKONČOVACIE PRÁCE

  • Riadené presné búracie práce stien, priečok, demontáž jadier.
  • Odstraňovanie obkladov, podláh, parkiet.
  • Vypratávanie pivníc, pivničných priestorov, garáží a iných priestorov.
  • U všetkých búracích prác je možné vykonať realizáciu odvozu a zneškodnenie vytvoreného odpadu.