Čistenie striech – betónové, hlinené, plastové a asfaltové

Čistenie a ošetrenie striech (ekologickými inhibítormi, antimikrobiálnou úpravou, nanoimpregnáciou) a iných výškových plôch aj bez pripojenia do elektrickej siete. Technikou softwash alebo pressure wash. Zlaňovaním, polohovaním, plošinou, lešením.